Avgifter för tjänster

Dusch (Östra) 150 kronor/säsong, Parkering 350 kronor /säsong

Användning av föreningens eluttag för gräsklippning o.dyl. 300 kronor/säsong

Tvättmaskin (östra) 250 kronor/säsong

Klubbstugan 600 kronor/dygn, respektive 1200 kronor/dygn under vintersäsong

Bygglovsansökan 300 kronor

Utebliven arbetsplikt debiteras med 200 kronor per timme (under max 9 timmar = 1800 kronor)

Inträdesavgift för ny kolonist 1750 + 250 kronor (2000 kronor)


<span>%d</span> bloggare gillar detta: