Minnes anteckningar sommarmöte 25 juli 2020

Sommarmöte Närlunda koloniområde 25 juli 2020.

Karl-Erik hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

De senaste tre veckorna har vi haft sex ungdomar som haft kommunalt sommarjobb.
Dessa sex ungdomar har gjort ett väldigt fint jobb med enstaka undantag.

Arbetsledarna har erbjudit till de kolonister som önskar hjälp med trädgårdsarbete.

Kostnaden står kolonisten själv för, vi vet inte priset på detta i dagsläget.
De som önskar hjälp tar kontakt med Kennie, som förmedlar detta vidare till ungdomarnas arbetsledare.

I veckan har det varit ett gäng som jobbat i koloni nr 107, De betalar föregående veckas kostnad för containern för trädgårdsavfall, detta för att de önskade hyra en egen container men om en container skall hyras måste detta gå via styrelsen, och det är föreningen som får räkningen. Detta är ett krav från de som ställer hit containern.

Detta innebär att om någon vill hyra containern är detta ok men, man får inte ensamrätt till containern utan alla får kasta trädgårdsavfall även om en enskild kolonist står för kostnaden och utnyttjar merparten av containern.

Karl-Erik och Kennie har gått en inspektionsrunda på området för några veckor sedan.

Påpekar att häckar får vara max 110cm mot gång och 180 cm mot granne.

Vi kommer att gå en ny inspektionsrunda inom de närmaste dagarna.

30% av tomten skall vara odlad yta, varje träd beräknas som 8 kvadratmeter, detta innebär att om man har 15 träd på tomten kommer man upp i 30% odlad yta.

På 400 kvadrat är 30% odlad yta 120 kvadratmeter.

Vad händer med de som inte odlar tillräcklig stor yta, eller inte sköter tomten? En kontrollavgift på 1000 Kr debiteras kolonist.

En kolonist frågar om häckar räknas in som odlad yta? Ja häckar är odlad yta, men styrelsen kommer inte gå in på någons tomt för att mäta hur stor yta som är odlad yta.

Sopsorteringen är ett sorgligt kapitel, Karl-Erik kollar i soprummet dagligen.

Karl-Erik berättar att i Danmark får man enbart använda genomskinliga säckar.

I soprummet.

Skyltar finns vid varje behållare om vad som får läggas i respektive behållare.

Inget får ställas utanför behållarna, detta ställs utanför soprummet, den kolonist som burit upp dessa saker ombesörjer själv för att detta transporteras till tippen.

Förslag från kolonist kom om att eftersom det är olika taxa beroende på vad som töms, önskas det att det kommer en behållare för kartong, detta för att avgift för restavfall är dyrast.

Några datum att komma ihåg.

18 september kommer det 40-50 blivande ingenjörer som ritar kolonier, dessa får inte lov att gå in på kolonitomterna.

Den 3 oktober har vi åter igen en månskenspromenad på området.

De som är intresserade av att visa sin koloniträdgård för besökare kontaktar Karl-Erik.

Kennie har ett några saker att förmedla.

Kennie berömmer Arne för att han sköter containern så bra, han har klippt ned mycket av det som läggs i containern och som är för stort, detta för att det skall få plats mer i containern för att få ned antal tömningar.

Kennie påpekar också att tiderna för bevattning skall respekteras, dessa tider finns på anslagstavlan vid klubbstugan. De finns också på vår hemsida, adressen till hemsidan enligt nedan.

Narlundakoloniforening.com

På hemsidan finns alla ordningsregler, och mer.

Kennie påminner om att vi alla skall stänga vattnet när vi lämnar våra kolonier.

Handikapp toaletten är stängd, eftersom den används som disk och badrum.

Om man får gäster som har behov av att kunna utnyttja handikapptoaletten meddela innan så kan nyckel lånas.

Inspektions runda kommer återigen att genomföras snarast, de som får anmärkning på skötsel av sin tomt eller gång. Får en vecka på sig att åtgärda bristerna.

Cyklar och bilar får inte ställas i gångarna, naturligtvis  är det tillåtet att köra in lasta av eller på och därefter köra ut sin bil.

Karl-Erik berättar vilka gångar som är brandvägar, och som inte får blockeras.

Grinden och staket vid östra kommer att göras under hösten.

Vi får inte ta bort grinden vid östra men har fått tillåtelse att flytta grinden, grinden kommer att flyttas upp till cykelvägen mot sundspärlan.

Karl-Erik berättar att det numera är väldigt fint på vårt inhängande parkeringsområde.

Vid nästa arbetsplikt kommer det att planteras blommor vid dammen.

Karl-Erik lämnade ordet fritt.

Följande frågor kom upp.

Fråga om vad som händer med det kommunala avloppet.

Kennie berättar att kommunen och företag som kommer med förslag på hur detta arbeta kan genomföras.

Det finns för närvarande tre olika förslag om hur arbetet kan utföras.

Karl-Erik berättar att föreningen kommer att ta upp ett lån på 200 000 Kr från koloniförbundets lånefond. Detta kommer att belasta kolonisterna med 500 Kr per år som en extra debitering under 5 år.

Vår kassör Tommy talar om att ekonomin ser bra ut och att vi har Ca 240 000 Kr på våra konton.

Karl-Erik berättar att det kommer att upprättas en fond för investering och underhåll.

Det kommer klagomål på avloppet under duschen på östra, det är stopp i avloppet och vattnet rinner ut på golvet.

Maria Ward påminner om att det kommer att det kommer att upprättas en investeringsfond just för att kunna investera i bättre och modernare hygien utrymme, men även till andra investeringar och drift.

Det blev en diskussion om detta, det påpekades att dessa diskussioner har förts tidigare.

Det kom förslag på att östra toaletten skall kunna öppnas när det är fest på området, detta för att inte belasta toaletterna vid gröningen där vi behöver tömma tanken när den blir full.

Karl-Erik tar detta med sig.

Det kom fråga om byte av staket vid koloni 124, eller om det skall lagas.
Det förklarades att det inte är detta staket som skall bytas ut, utan detta hål kommer att lagas.

Det kom fråga om skrivelsen som det bestämdes på årsmötet att vi skall skicka till kommunen, Karl-Erik berättar att han tagit detta muntligt med sin kontakt i kommunen.

Mötet vill att skrivelsen skall skickas in skriftligt, detta för att skrivelsen skall diarieföras och att vi får ett skriftligt svar.

Styrelsen har tagit på sig att göra denna skrivelse.

Det kom fråga om kostnaden för det kommunala avloppet. Karl-Erik svara att vi i dagsläget inte har den exakta kostnadsbilden, men att det tidigare framkommit att det kommer att hamna någonstans mellan 150 000 Kr och 200 000 kr.

Det var inte så många som kom till mötet och en kolonist föreslog att mötes inbjudan borde skickas ut till de som har mail.

En av våra kolonister som vill att vi kontrollerar då det saknas vindskenor i metall och att det ser ut som att de vindskenor i trä som sitter där börjar bli dåliga.

Mötet förklarades avslutat

<span>%d</span> bloggare gillar detta: